Máy điều khiển nhiệt độ khuôn mẫu bằng dầu

Đặc điểm chủ yếu:Máy TIGE điều khiển nhiệt độ khuôn mẫu bằng nước trang bị hệ thống kiểm soát điện t.....