Máy gia nhiệt khuôn vận hành bằng dầu

Đặc điểm chủ yếu:Máy TIGE điều khiển nhiệt độ khuôn mẫu bằng dầu trang bị hệ thống kiểm soát điện tử.....