Máy gia nhiệt khuôn vận hành bằng dầu

Đặc điểm chủ yếu:Máy TIGE điều khiển nhiệt độ khuôn mẫu bằng dầu trang bị hệ thống kiểm soát điện tử.....

Máy gia nhiệt khuôn vận hành bằng nước

Đặc điểm chủ yếu:Máy TIGE điều khiển nhiệt độ khuôn mẫu bằng nước trang bị hệ thống kiểm soát điện t.....