Lọc tìm kiếm


Máy hút ẩm

1. Lúc sử dụng máy hút ẩm các cửa cần phải đóng kín, để trong phòng (kho xưởng) có hiệu quả hút ẩm n.....

Máy ổn định nhiệt độ - độ ẩm

ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU:Sử dụng máy nén khí thương hiệu quốc tế, cũng như các linh phụ kiện và hệ thống kiể.....

Máy tăng nhiệt độ - độ ẩm

ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU:Sử dụng kĩ thuật tạo độ ẩm đặc thù, không tiếng ồn, hiệu suất phun mù cao, duy trì .....