Máy ổn định nhiệt độ, độ ẩm - giải nhiệt gió

ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU:Sử dụng máy nén khí thương hiệu quốc tế, cũng như các linh phụ kiện và hệ thống kiể.....

Máy ổn định nhiệt độ, độ ẩm - giải nhiệt nước

ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU:Sử dụng máy nén khí thương hiệu quốc tế, cũng như các linh phụ kiện và hệ thống kiể.....