Tìm Kiếm

Kết quả:


Máy làm lạnh nước - dạng trục vít

ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU:"TIGE" có khả năng làm mát cực lớn.Sử dụng máy nén khí thương hiệu lớn thế giới.Tín.....