Lọc tìm kiếm


Máy tích hợp hai đầu nhiệt

Đặc điểm chủ yếu:Sử dụng thiết bị kiểm soát vi mạch điện tử tự động hiện đại và bền bỉ, mạch điện tử.....

Máy tích hợp hai đầu nóng lạnh

Máy TIGE hai đầu nhiệt nóng lạnh có hơn mười loại quy cách, pham vi làm lạnh từ 1HP đến 180HP, phạm .....